Kategori: Aktiviteter

JULETREFESTEN

Vi ønsker barna og deres familier velkommen til juletrefest tirsdag 5. januar 2016. Den holdes på Askertun, fra kl. 17.30 til 19 30.

Det blir gang rundt juletreet, kaker og kaffe, lotteri og vi håper at Nissen kommer en tur innom!

Hilsen Juletrefestkomiteen.

LANTERNEFESTEN

LANTERNEFESTEN ER EN TRADISJON I ÅNNERUD BARNEHUS

I november hvert år har vi en lanternefest om kvelden. Ifølge primstaven er dette den 11. november = Mortensmesse. Vi vil gjerne spre litt lys og glede i denne mørke tiden. Vi går i tog i nærmiljøet – og barna viser vei med sine tente lanterner.

Vi bruker tre sanger som handler om Morten som ”var så from en mann” og Lanternene i mørket. Vi synger om sol og måne og stjerne. Barna lærer at Morten var en mann som levde for mange hundre år siden og som var snill og hjalp fattige mennesker der han bodde. Vi vinkler det ikke opp mot religion, men fokuserer på at han var snill og hjelpsom. Derfor kommer Morten på festen vår og deler ut sol – måne og stjernekaker (hysj – det skal være en overraskelse!!)
Det er selve aktiviteten ved å lage lanternene og stemningen på selve lanternefesten som er viktig å formidle til barna.

Tidligere år har vi begynt kl. 17.30. For mange har det blitt travelt å komme seg hjem, spise middag og så haste tilbake til barnehagen.
I fjor endret vi tidspunkt og det fungerte fint. Vi ber om at foreldrene (søsken og besteforeldre) kommer til barnehagen kl. 16.15, og opptoget går kl. 16.30. Vi avslutter ca. kl.17.15.

Barna får middag(pølser) i barnehagen kl.15.00 = ettermiddagsmåltidet.


*** Litt historikk ***

11. NOVEMBER er St. Martins dag, en av merkedagene i den katolske kalenderen.
I Skandinavia er det Sverige som tradisjonelt markerer denne dagen med Mortensmess; de spiser svartsoppa og Mortensgås.

Martin av Tours –
På slutten av 300 tallet e. Kr. levde det i Tours i Frankrike, en mann som het Martin. Martins far var soldat og, i likhet med moren, hedning. Likevel ble Martin en kristen. 16 år gammel tvang faren ham til å bli soldat. Da Martin var 18 år gammel ble han døpt, og to år senere sluttet han i hæren. Fortellingen fra denne tiden beretter om Martins enestående mot og oppofrelse.

Som munk omvendte han etter hvert mange – blant dem sin egen mor – til den kristne tro. Martin fikk utrettet mye, selv om han stadig måtte flykte fra forfølgere. I byen Liguge opprettet han Gallias første kloster.
I år 371 fikk Martin vite at innbyggerne i Tours planla å gjøre ham til biskop. Martin var ikke særlig begeistret for planen, så da de kom for å hente ham, gjemte han seg i en stor flokk med gjess. Men gjessene satte i gang en voldsom snadring og røpet på denne måten hvor Martin hadde gjemt seg.
Martin ble altså biskop, takket være gjessene. Etter sin død ble han utropt til skytshelgen for det frankiske riket. Hvert år senere feiret innbyggerne dette med å spise gås den 11. november. Gåsespisingen er straff for gjessenes angiveri, hevdes det.
Martin var en klok og mild biskop som utrettet mye godt for landet sitt.

I hundrevis av år har St. Martins dag – Mortensmesse på norsk – hatt stor betydning for franskmennene. Og fortsatt er Martin en ruvende skikkelse i historien.
Skikken med å spise Mortensgås i november har nådd mange andre land. Og selv om de færreste kjenner bakgrunnen, setter alle pris på feiringen .Takket være gåsa.

VÅRDUGNADEN

Styret takker for godt oppmøte og god arbeidslyst på dugnaden lørdag 25. april. Tross regnvær og kun noen få plussgrader ble uteplassen kostet og raket. Også vinduer ble vasket både innvendig og utvendig. Barnas stoler fikk også en grundig vask.

NYTT BARNEHAGEÅR HAR STARTET

I disse dager har nye barn sine første dager i vår barnehage. Noen barn flytter over fra småbarnsavdelingen til avdelingen for barn over 3 år. Også barn som har gått i barnehagen før skal finne sin plass blant nye barn. Mellombarna i fjor er nå blitt førskolebarn.

August er tiden for tilvenning for barna, men også for foreldrene. De ansatte skal lære å kjenne nye barn og deres foreldre. Vi legger til rette for en rolig tid der vi vektlegger å skape trivsel, trygghet og tillit for alle.

Etter hvert kommer det planer for dagene i barnehagen. Vi ber dere ta kontakt med de ansatte om det er noe dere lurer på.

Velkommen til oss

Ånnerud Barnehus er en privat, foreldre-eiet barnehage som ble grunnlagt i 1976. I dag har barnehagen to avdelinger med plass til 9 barn i alderen 1-3 år og 18 barn i alderen 3-6 år. Barnehagens satsingsområder er språk, kommunikasjon og samspill, samt lek og sosial kompetanse.

Ånnerud Barnehus ligger i Solvang ungdomsskolekrets, like i nærheten av Drengsrud skole. Det er et rolig og landlig nærmiljø med meget kort gangavstand til skog og vann.

Ånnerud Barnehus er en tradisjonell barnehage som vektlegger tid, trivsel og trygghet. Vi er til for barna! Barna får boltre seg med musikk/sang, drama, bevegelse, enkel matlaging og uteaktiviteter på barnehagens uteområde og i nærmiljøet.

Barnehagen har en personalgruppe med voksne,stabile ansatte, med mye erfaring. Vi har et godt arbeidsmiljø! Personalet tenker først og fremst på barnas beste. Vi vektlegger å skape et trygt miljø, som er grunnleggende for barnas utvikling og evne til å lære. Vi lager opplegg i samsvar med barnas modningsnivå. Vårt mål er å kunne sende barnet til skolen med god selvfølelse, god evne til å ta vare på seg selv og sine eiendeler, kunne vise empati og ta hensyn tild de andre barna, samtidig som det kan hevde seg i skolesammenheng.

Vår visjon er: der det er trygt å være er det lett å lære.

PIA

PIA er en forening for de private barnehagene i Asker. Ånnerud Barnehus er en av 33 medlemsbarnehager. Les mer på PIA sin hjemmeside:

www.Pia-barnehagene.no