Charlotte

I barnehagen jobber jeg som barne- og ungdomsarbeider, og tar meg hovedsakelig av en jente med spesielle behov. Det er viktig for meg å hjelpe barn som trenger ekstra oppfølging. Jeg er utdannet ved Imente Fagskole, og studerte helse og sosialfag ved Rud VGS. Siden jeg er fotograf i tillegg, lar vi de eldre barna få leke seg med fotoapparatet til stor glede for alle.

Barneveileder  

Ansatte