Informasjon

Om Ånnerud Barnehus

Ånnerud Barnehus er en privat, foreldre-eiet barnehage som ble grunnlagt i 1976. I dag har barnehagen to avdelinger med plass til 9 barn i alderen 1-3 år og 18 barn i alderen 3-6 år. Barnehagens satsingsområder er språk, kommunikasjon og samspill, samt lek og sosial kompetanse. Ånnerud Barnehus ligger i Solvang ungdomsskolekrets, like i nærheten av Drengsrud skole. Det er et rolig og landlig nærmiljø med meget kort gangavstand til skog og vann.

Ånnerud Barnehus er en tradisjonell barnehage som vektlegger tid, trivsel og trygghet. Vi er til for barna! Barna får boltre seg med musikk/sang, drama, bevegelse, enkel matlaging og uteaktiviteter på barnehagens uteområde og i nærmiljøet. Barnehagen har en personalgruppe med voksne,stabile ansatte, med mye erfaring. Vi har et godt arbeidsmiljø! Personalet tenker først og fremst på barnas beste. Vi vektlegger å skape et trygt miljø, som er grunnleggende for barnas utvikling og evne til å lære. Vi lager opplegg i samsvar med barnas modningsnivå. Vårt mål er å kunne sende barnet til skolen med god selvfølelse, god evne til å ta vare på seg selv og sine eiendeler, kunne vise empati og ta hensyn tild de andre barna, samtidig som det kan hevde seg i skolesammenheng. Vår visjon er: der det er trygt å være er det lett å lære.


Avdelingene

Hvitveis er avdelingen for barn fra 3-6 år, og har 18 barn pluss 4 voksne. Avdelingsleder Vibeke ønsker at alle barna skal ha gode venner i barnehagen, samt oppleve glede og moro i felleskapet. Vennskap er viktig for oss, derfor har vi mange smågrupper slik at barna blir sett og hørt.

Avdelingen har til og med hatt egen fotoutstilling med barnas fotografier, hvor temaet har vært nettopp ”vennskap”.  Hvitveis har en egen dag hvor de smører sin egen mat. Da hjelper de større barna de mindre med å smøre brødskiver og å helle drikke.

Det er koselig å se hvordan alle hjelper hverandre og hvordan de større barna tar ansvar. Èn dag i uken får ett av barna hjelpe til med det varme måltidet, og de får også ta med seg en venn. Da velger de fra en meny, skriver handleliste med de voksne, og blir med på butikken. Barna hjelper den voksne med å lage i stand måltidet, som blir servert til begge avdelingene.

Hvitveis drar på minst en skogstur og en opplevelsestur i uken, til for eksempel bibliotek eller teater, vi har en lokal busstur i året, og førskolebarna får bli med på en overnattingstur i året. Vi har også gårdsbesøk i løpet av året til forskjellige gårder i Asker.


Åpningstider

aktivitet-3

Barnehagen er åpen fra kl. 07:30-16:30.

Barnehagen er sommerferiestengt i ukene 27, 28, 29 og 30. Barnehagen er også stengt i skolens jule- og påskeferie. Det er også stengt fredag etter Kr. himmelfart.

Personalet har 5 planleggingsdager, hvorav 1 er i juleferien (da er bhg stengt).

Se barnehagens plan over ferier og planleggingsdager.


Søke om plass

Alle må søke gjennom kommunen, Asker. Frist for søknad til hovedopptaket er 1. mars. Søknadsskjema finner du her

Hvis du ønsker å søke utenom hovedopptaket kan du også bruke dette søknadsskjemaet. Søknadsskjema finner du her

Ta gjerne kontakt med styrer på tlf. 66 79 08 13


Priser

Maksprisen for barnehageplass skal økes fra 1. januar 2016, men vi har ikke fått dette bekreftet. Dvs at vi er avhengig av at det går gjennom i Stortinget(budsjettet for 2016). Det antydes en prisøkning på 75,- for 100% plass.

Betalingen for mat økes til 210,- pr måned.

Makspris pr i dag:

2.730 for ett barn
4.641 for to barn (30% søskenmoderasjon for barn nummer to)
6.006 for tre barn(30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% for barn nummer tre)

Så kommer 210,- pr barn til mat i tillegg (ingen moderasjon her).

  • Det betales for 11 måneder.
  • Familier med brutto inntekt under 473.000,- kan søke om redusert betaling, se hjemmesiden til Asker kommune.

Forskuddsbetaling:

Ved aksept av plass betales et forskudd på kr. 2.500,-.


Matservering

Matservering i barnehagen:

Barnehagen ble bygget ut i 2014 og vi fikk et eget kjøkken. Vi tilbyr følgende matservering:

To dager i uka ordner barnehagen lunsjmåltid; et påsmøringsmåltid og et måltid med varm mat. De tre andre dagene har barna med mat hjemmefra til dette måltidet.

Påsmøringsmåltid: på onsdag.

Vi serverer brødskiver, diverse pålegg og melk. Målet er at barna skal greie mest mulig selv. De store barna oppfordres til å hjelpe de yngre barna. Barna oppfordres til god bordskikk og det skal være en rolig atmosfære rundt måltidet.

Varmt måltid: på torsdag: barna på avdelingen for de store barna har ansvaret for å forberede og lage maten denne dagen. Vi kaller det et pedagogisk måltid. Hver uke velges det »ukas barn». En av oppgavene til dette barnet er å velge maten som skal serveres. Det velges fisk og kjøtt annenhver gang, og blant et utvalg menyer. Vi tilstreber sunn mat laget fra bunnen. Ukas barn får ha med seg et eller to barn som skal hjelpe til. En voksen tilrettelegger for matlagingen. Etter at menyen er valgt lages det handleliste, og barna får være med i butikken og plukke ut matvarene vi trenger til måltidet. Dette skjer dagen før, og maten lages påfølgende dag. Målet er at barna skal smake på all mat, og kanskje matvarer de ikke er så vant med. Måltidet skal foregå i en rolig atmosfære.

 

Frokost: De barna som skal spise frokost i barnehagen, har med seg mat hjemmefra til dette måltidet. Barn som har spist frokost hjemme, men som kommer i frokosttiden, oppfordres til å ha med litt de kan spise(f.eks frukt), slik at det i frokosttiden er en rolig atmosfære, der de barna som er kommet om morgenen sitter sammen ved bordet.

Ettermiddagsmåltid: barnehagen serverer et måltid på ettermiddagen, som består av brød/knekkebrød med pålegg, samt frukt.


Vedtekter

Her kan du laste ned våre vedtekter.


Brukerundersøkelsen

Her kan du laste ned brukerundersøkelsen

Årsplan 2016-2017

Her kan du laste ned årsplanen

 

 

Eierforhold og styret
  • Styreleder              Jan Fredrik Tinlund
  • Styremedlem         Siri Espedalen
  • Styremedlem         Jenny Maria Sjøberg
  • Styremedlem        Kjersti Guttulsrud
  • Varamedlem         Eva Karine Jordan
  • Varamedlem         Nina Kroghrud