Kjersti Guttulsrud

Som styrer av barnehagen er det viktig å ha god oversikt over hva som skjer på begge avdelingene, samt kjenne alle barna og foreldrene. En styrers arbeidshverdag består av mange administrative og logistiske oppgaver, men for meg er det veldig verdifullt og givende å kunne tilbringe kvalitetstid med både barn og ansatte. Jeg er utdannet førskolelærer fra Høyskolen i Vestfold. Jeg har jobbet i Ånnerud Barnehus siden 1993 og arbeidet i barnehager tidligere som pedagogisk leder. Det har alltid vært viktig for meg som styrer å ta avbrekk fra kontoret innimellom, og være sammen med barna for å erfare hverdagen i barnehagen. Gjennom lek og aktiviteter styrkes barnas språk og sosiale ferdigheter, og at barn blir oppfordret til å utfolde seg kreativt og i tilrettelagte aktiviteter er viktig for deres utvikling.

Daglig leder  

Ansatte