NYTT BARNEHAGEÅR HAR STARTET

NYTT BARNEHAGEÅR HAR STARTET

I disse dager har nye barn sine første dager i vår barnehage. Noen barn flytter over fra småbarnsavdelingen til avdelingen for barn over 3 år. Også barn som har gått i barnehagen før skal finne sin plass blant nye barn. Mellombarna i fjor er nå blitt førskolebarn.

August er tiden for tilvenning for barna, men også for foreldrene. De ansatte skal lære å kjenne nye barn og deres foreldre. Vi legger til rette for en rolig tid der vi vektlegger å skape trivsel, trygghet og tillit for alle.

Etter hvert kommer det planer for dagene i barnehagen. Vi ber dere ta kontakt med de ansatte om det er noe dere lurer på.

Legg igjen en kommentar