Sonja Marshall

Jeg har jobbet i barnehagen siden 2000 på avdeling Hvitveis. Jeg tok min lærerutdannelse ved Oslo Lærerhøyskole. Mitt yndlingsfag var drama. Fantasi og fysisk utfoldelse gir godt grunnlag for læring. Jeg synes det er viktig å engasjere barna gjennom lek, skape gode relasjoner og la barna føle at de blir sett. For meg betyr god lek at alle er med og det er god dynamikk i gruppen. Alle barna er unike og ulike – det inspirerer meg.

Barneveileder  

Ansatte